Kalkulator Wyceny
Rodzaj księgowości
Podatnik VAT
Liczba dokumentów
Liczba transakcji na wyciągu bankowym
Ilość pracowników
Umowa o pracę
Umowa zlecenie
Umowa o dzieło
PLN
netto / m-c
PLN
brutto / m-c
*Kalkulator wylicza szacunkowy koszt obsługi i żeby otrzymać dokładną wycenę trzeba przygotować wycenę indywidualną.
Cennik naszych usług
Księgowość uproszczona
RYCZAŁT (do 8 dok) 202 zł netto /m-c
RYCZAŁT + VAT (do 8 dok) 232 zł netto /m-c
KPIR (do 8 dok) 232 zł netto /m-c
KPIR +VAT (do 8 dok) 252 zł netto /m-c
Dokument ponad limit 4 zł dokument
Pełna Księgowość
KSIĘGI HANDLOWE (do 8 dok + 10 operacji bankowych) 560 zł netto /m-c
KSIĘGI HANDLOWE + VAT (do 8 dok + 10 operacji bankowych)  660 zł netto /m-c
dokument ponad limit 8 zł dokument
operacja bankowa ponad limit 2 zł transakcja
Kadry i płace
Umowa o pracę 75 zł netto /m-c
Umowa zlecenie 55 zł netto /m-c
Umowa o dzieło 55 zł netto /m-c